Home > Profile > University Leaders

Xin Sijin
Chairman of WUT Administration Committee


Zhang Qingjie
President of WUT


Wang Qiankun
Vice Chairman of WUT Administration Committee


Zeng Chunnian
Vice President of WUT


Xia Jiangjing

Vice Chairman of WUT Administration Committee

Kang Canhua

Vice President of WUT


Zhao Jing

Vice Chairman of WUT Administration Committee 

Liu Zuyuan

Vice President of WUT


Chen Wen
Vice President of WUT