Home > Profile > University Leaders

Xin Sijin
Chairman of WUT Administration Committee


Zhang Qingjie
President of WUT


Xia Jiangjing
Vice Chairman of WUT Administration Committee


Wang Qiankun
Vice President of WUT


Zhao Jing

Vice Chairman of WUT Administration Committee

Zeng Chunnian

Vice President of WUT

 

Kang Canhua

Vice President of WUT


Liu Zuyuan
Vice President of WUT

 


Chen Wen
Vice President of WUT